Κατηγορίες

Λύσεις Προβλημάτων

 

Βάψιμο Εξωτερικών τοίχων: Αντιμετώπιση προβλημάτων


Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων έχουν εμφανιστεί ξεθωριάσματα.
Πιθανές αιτίες:

 • Κακό αστάρωμα.
 • Ο τοίχος σε κάποια σημεία είναι περισσότερο πορώδης από ότι σε άλλες. 
 • Βάφτηκε με υπερβολικά αραιωμένο χρώμα.
 • Κακή ποιότητα χρώματος.
 • Το χρώμα δεν ανακατεύτηκε καλά ή δεν απλώθηκε ομοιόμορφα στον τοίχο.

Λύση:
Ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι νερού.
Περνάτε 2 χέρια ελαστομερές ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου.

Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων η μπογιά απομακρύνεται σε μορφή σκόνης.
Πιθανές αιτίες:

 • Εφαρμόστηκε πολύ λεπτό στρώμα χρώματος.
 • Το χρώμα ήταν κακής ποιότητος.
 • Βάφτηκε με χρώμα που δεν ήταν κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Λύση:
Απομακρύνετε την σκόνη με την βοήθεια σκληρού σφουγγαριού και άφθονου νερού.
Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, ελέγχουμε την επιφάνεια με το χέρι μας και:
Αν εξακολουθεί να βγάζει σκόνη τότε ασταρώνετε με υδατοδιαλυτό αστάρι αραιωμένο 100% με νερό και στην συνέχεια εφαρμόζετε 2 χέρια ακρυλικό ρώμα.
Αν η επιφάνεια δεν βγάζει άλλο σκόνη εφαρμόζετε απ'ευθείας 2 χέρια ακρυλικό χρώμα.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εξωτερικών τοίχων παρουσιάζονται ξεφλουδίσματα.
Πιθανές αιτίες:

 • Εισχωρεί υγρασία στον τοίχο λόγω ρογμών.
 • Η επιφάνεια είιναι βαμμένη με κακής ποιότητας χρώμα.
 • Υπάρχει υπόστρωμα από στόκο κακής ποιότητας.
 • Η επιφάνεια βάφτηκε ενώ οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος ήταν πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές.
 • Ασταρώθηκε με αστάρι που δεν αραιώθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργήθηκε φιλμ.
 • Υπήρχαν σκόνες, λάδια ή μούχλα που δεν καθαρίστηκαν πριν βαφεί η επιφάνεια.

Λύση:
Απομακρύνετε τα ξεφλουυδισμένα κομμάτια με σπάτουλα, γυαλόχαρτο ή σκληρή βούρτσα.
Αν η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν.
Ασταρώενετε την επιφάνεια με αστάρι διαλύτου αραιωμένο 100% με διαλύτη.
Στοκάρετε όπου είναι απαραίτητο με ακρυλικό στόκο.
Εφαρμόζετε ένα χέρι ακρυλικό ελαστομερές.
Εφαρμόζετε ένα χέρι ακρυλικού χρώματος.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εξωτερικών τοίχων παρουσιάζονται σκασίματα - φουσκώματα.
Πιθανές αιτίες:

 • Έχει εφαρμοστεί πολύ λεπτό στρώμα χρώματος
 • Χρησιμοποιήσατε χρώμα κακής ποιότητος που δεν έχει ικανοποιητική ελαστικότητα και πρόσφυση
 • Η ποιότητα του σοβά δεν είναι καλή
 • Υπάρχει εσωτερική υγρασία στον τοίχο
 • Έχει εφαρμοστεί χρώμα πάνω σε υλικά που δεν είναι κατάλληλα για βάψιμο, όπως σιλικόνη

Λύση:
Με την βοήθεια σπάτουλας, σκληρής βούρτσας ή χοντρού γυαλόχαρτου απομακρύνετε όλα τα σαθρά σημεία τοπικά, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.
Στην συνέχεια ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι διαλύτου αραιωμένο μέχρι 100% με διαλύτη.
Στοκάρετε τα σημεία που απαιτείται με ακρυλικό στόκο.
Στην συνέχεια ασταρώνετε και εφαρμόζετε 2 στρώσεις ελαστομερούς χρώματος.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εξωτερικών τοίχων εμφαίζονται ασπρίλες με την μορφή σκόνης.
Πιθανές αιτίες:

 • Λόγω λεπτής στρώσης χρώματος, η αυξημένη υγρασία του περιβάλλοντος εισχωρεί στην τοιχοποιία και στην συνέχεια βγαίνοντας προς τα έξω παρασύρει άλατα από το μπετόν ή τον σοβά.
 • Τριχοειδείς ρωγμές που μπορεί να υπάρχουνστην τοιχοποιία ευνοούν την υγρασία να εισχωρήσει και βγαίνοντας παρασύρει άλατα.
 • Με την υγρασία αν υπάρχει, μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου άλατα του σοβά ή του μπετόν τα οποία δεν έχουν υδρολυθεί γιατί δεν υπήρξε η αναγκαία ποσότητα νερού στο κονίαμα.
 • Στο εσωτερικό του τοίχου υπάρχει συσωρευμένη υγρασία η οποία βγαίνοντας προς τα έξω παρασύρει άλατα από το μπετόν ή τον σοβά.

Λύση:
Αν η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία θα πρέπει να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (διαρροές από σωληνώσεις εσωτερικές ή εξωτερικές, στέγες κλπ)
Σημαντικό: Όσο το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, η επιφάνεια δεν πρέπει να επαναβαφεί.
Όταν η υγρασία σταματήσει, πρέπει α απομακρυνθούν τα άλατα και στην συνέχεια να ξεπλυθεί η επιφάνεια με καθαρό νερό. Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, την ασταρώνετε με αστάρι διαλύτου αραιωμένο 100% με διαλυτικό, την στοκάρετε με ακρυλικό στόκο άν αυτό είναι απαραίτητο και εφαρμόζετε 2 χέρια ακρυλικό χρώμα.

Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων εμφανίζονται ρωγμές μικρού μεγέθους.
Πιθανές αιτίες:

 • Έχει γίνει εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος χρώμα.
 • Δεν έχει ασταρωθεί η επιφάνεια πριν το βάψιμο.
 • Η επιφάνεια του τοίχου είναι προβληματική.
 • Χρησιμοποιήθηκε κακής ποιότητας χρώμα, χωρίς καλές ιδιότητες πρόσφυσης και ελαστικότητας.

Λύση:
Ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι νερού αραιωμένο 100% με νερό.
Εφαρμόζετε ακρυλικό ελαστομερές χρώμα.

Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων έχουν παρουσιαστεί φουσκάλες.
Πιθανές αιτίες:

 • Έλειψη πρόσφυσης τοπικά λόγω εμφάνισης υγρασίας ακριβώς μετά το βάψιμο.
 • Έλειψη πρόσφυσης τοπικά λόγω υγρασίας που προσπαθεί να βγεί στην επιφάνεια από το εσωτερικό του τοίχου.
 • Έλειψη πρόσφυσης τοπικά λόγωβαψίματος σε περίοδο υψηλής θερμοκρασίας.

Λύση:
Απομακρύνετε το χρώμα που παρουσιάζει το πρόβλημα με τρίψιμο. Ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι διαλύτου αραιωμένο 100% με διαλυτικό.
Περνάτε ένα χέρι ελαστομερές ακρυλικό χρώμα.
Περνάτε ένα χέρι ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου.

 

Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων τα στοκαρισμένα σημεία φαίνονται μετά το βάψιμο.
Πιθανές αιτίες:

 • Κακό στοκάρισμα.
 • Εφαρμόστηκε χρώμα χαμηλής καλυπτικότητας.
 • Τα σημεία που στοκαρίστηκαν δεν ασταρώθηκαν. 

Λύση:
Εφαρμόζετε 2 χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου.

Βάψιμο εσωτερικών τοίχων: Αντιμετώπιση προβλημάτων


Σε χαμηλά σημεία της βαμμένης επιφάνειας εσωτερικών τοίχων έχει εμφανιστεί μούχλα και υγρασία (μαύρες κηλίδες).
Πιθανές αιτίες:

 • Αυξημένο ποσοστό υγρασίας. 
 • Πρόκειται για επιφάνεια που δεν τις βλέπει ο ήλιος και δεν αερίζονται σωστά. 
 • Σαθρές επιφάνειες που ευνοούν την ανάπτυξη μυκητών. 
 • Διαρροή των εσωτερικών σωληνώσεων στην τοιχοποιία. 

Λύση:
Αν πρόκειται για προβληματικές σωληνώσεις αποκαταστάτε το πρόβλημα.
Στην συνέχεια καθαρίζετε τις κηλίδες τρίβοντας με σφουγγάρια και μυκητοκτόνο υγρό το οποίο καταπολεμά την μούχλα και εμποδίζει την ανάπτυξή της.
Ασταρώνετε την επιφάνεια και περνάτε δύο χέρια με μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα.

Σε ψηλά βορεινά σημεία της βαμμένης επιφάνειας εσωτερικών τοίχων και σε ταβάνια έχουν εμφανιστεί μαύρες κηλίδες.
Πιθανές αιτίες:

 • Αυξημένο ποσοστό υγρασίας.
 • Επιφάνειες βορινών δωματίων όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μέσα με έξω.
 • Επιφάνειες οι οποίες δεν τις βλέπει ο ήλιος ή δεν αερίζονται σωστά.

Λύση:
Καθαρίζετε τις κηλίδες τρίβοντας με σφουγγάρια και μυκητοκτόνο υγρό το οποίο καταπολεμά την μούχλα και εμποδίζει την ανάπτυξή της.
Ασταρώνετε την επιφάνεια και περνάτε ένα χέρι με μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα.
Κατόπιν εφαρμόζετε ένα χέρι ισοθερμικό πλαστικό επίχρισμα.
Η επιφάνεια δεν θα είναι απόλυτα λεία λόγω των υαλοσφαιριδίων που περιέχει το ισοθερμικό επίχρισμα.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εσωτερικών τοίχων παρουσιάζονται ξεφλουδίσματα.
Πιθανές αιτίες:

 • Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αστάρι πριν την βαφή της επιφάνειας.
 • Έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο αστάρι.
 • Κακή πρόσφυση λόγω εφαρμογής χρώματος κακής ποιότητας.
 • Κακή πρόσφυση λόγω κακής προεργασίας καθαρισμού τοιχοποιίας πριν το βάψιμο.
 • Εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος χρώματος.

Λύση:
Απομακρύνετε τα σαθρά σημεία με τριβείο ή βούρτσα. Στην συνέχεια ασταρώνετε την επιφάνεια με ακρυλικό αστάρι και εφαρμόζετε δύο χέρια πλαστικό χρώμα.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εσωτερικών τοίχων παρουσιάζονται ξεφλουδίσματα.
Πιθανές αιτίες:

 • Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αστάρι πριν την βαφή της επιφάνειας.
 • Έχει χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο αστάρι.
 • Κακή πρόσφυση λόγω εφαρμογής χρώματος κακής ποιότητας.
 • Κακή πρόσφυση λόγω κακής προεργασίας καθαρισμού τοιχοποιίας πριν το βάψιμο.
 • Εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος χρώματος.

Λύση:
Απομακρύνετε τα σαθρά σημεία με τριβείο ή βούρτσα. Στην συνέχεια ασταρώνετε την επιφάνεια με ακρυλικό αστάρι και εφαρμόζετε δύο χέρια πλαστικό χρώμα.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας το χρώμα βγαίνει αν το ακουμπήσουμε ή το τρίψουμε.
Πιθανές αιτίες:

 • Χρησιμοποιήθηκε κακής ποιότητας χρώμα

Λύση:
Απομακρύνετε με σπάτουλα, τριβείο ή βούρτσα όσο μπορείτε από το υπάρχον χρώμα και τρίβετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο. Την σκουπίζετε με σκόύπα ή πανί.
Ασταρώνετε με ακρυλικό αστάρι.
Περνάτε 2 χέρια πλαστικό χρώμα.

Πλένοντας τις βαμμένες επιφάνειες εσωτερικού χώρου μένει χρώμα πάνω στο σφουγγάρι.
Πιθανές αιτίες:

 • Χρησιμοποιήθηκε χρώμα κακής ποιότητας.
 • Χρησιμοποιήσατε πολύ σκληρό σφουγγάρι ή πανί.
 • Χρησιμοποιήσατε πολύ δραστικό απορρυπαντικό.
 • Πλύνατε την επιφάνεια πριν στεγνώσει πλήρως.
 • Χρησιμοποιήθηκε πολύ αραιωμένο χρώμα.

Λύση:
Επαναβάφετε την επιφάνεια με πλενόμενο πλαστικό χρώμα.

Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας φαίνονται υπολείμματα από στοκάρισμα.
Πιθανές αιτίες:

 • Χρησιμοποιήθηκε χρώμα μικρής καλυπτικότητας ή πολύ αραιωμένο.
 • Η στοκαρισμένη επιφάνεια δεν έχει ασταρωθεί.
 • Κακό στοκάρισμα.

Λύση:
Ασταρώνετε με ακρυλικό αστάρι.
Περνάτε 2 χέρια πλαστικό χρώμα.

Τελειώνοντας το βάψιμο τοίχου εσωτερικού χώρου παρατηρώ ότι κάποια σημεία του τοίχου δεν καλύπτουν αρκετά (φεγκρίζουν).
Πιθανές αιτίες:

 • Κακής ποιότητας ή πολύ αραιωμένο χρώμα.
 • Εφαρμογή με κακής ποιότητας εργαλεία (πινέλα - ρολλά).
 • Εφαρμόσατε χρώμα επάνω σε έντονες προϋπάρχουσες αποχρώσεις.

Λύση:
Επαναβάφετε με πλαστικό χρώμα καλής καλυπτικότητας.

Σε βαμμένες επιφάνειες τοίχου εσωτερικού χώρου παρουσιάζονται φουσκώματα.
Πιθανές αιτίες:

 • Η επιφάνεια βάφτηκε σε μεγάλη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κακής ποιότητας ή πολύ αραιωμένο χρώμα.
 • Υπάρχει συσωρευμένη εσωτερική υγρασία στον τοίχο.
 • Ο σοβάς περιέχει ασβέστη που δεν είναι καλά "σβησμένος" με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κηλίδες σε σχήμα "πεταλίδας".

Λύση:
Τρίβετε την επιφάνεια καλά και την στοκάρετε με ακρυλικό στόκο.
Κατόπιν ασταρώνετε με ακρυλικό αστάρι.
Την βάφετε 2 χέρια με πλαστικό χρώμα.
*Αν η αιτία του προβλήματος είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει να βρεθεί και να επισκευαστεί και στην συνέχεια να στοκαριστεί με ακρυλικό στόκο, να ασταρωθεί με αστάρι, να βαφεί ένα χέρι με ελαστομερές μονωτικό και ένα χέρι πλαστικό χρώμα.

Οι εσωτερικοί τοίχοι εμφανίζουν κιτρινίλες ή λεκέδες.
Πιθανές αιτίες:

 • Υπάρχουν καπνιστές στον χώρο.
 • Υπάρχει τζάκι ή σόμπα.
 • Η επιφάνεια βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ.
 • Υπάρχουν υδρατμοί στον χώρο (μπάνια, κουζίνες κλπ).

Λύση:
Εφαρμόζετε ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα διαλύτου ή νερού.
Στη συνέχεια βάφετε 2 χέρια με πλαστικό χρώμα.

Ενώ βάφω τον εσωτερικό τοίχο εμφανίζονται φουσκάλες που στην συνέχεια σκάνε και αφήνουν αποτυπώματα μικρών "κρατήρων".
Πιθανές αιτίες:

 • Ο τοίχος βάφτηκε με ακατάλληλα εργαλεία.
 • Βάφτηκε πολύ γρήγορα με ρολλό.
 • Το χρώμα είναι κακής ποιότητας.
 • Ανακατέψατε το χρώμα πολύ έντονα ή γρήγορα στο δοχείο του.
 • Εφαρμόσατε σατινέ χρώμα σε πορώδη ή μη ασταρωμένη επιφάνεια.

Λύση:
Γυαλοχαρτάρετε την επιφάνεια.
Εφαρμόζετε πλαστικό χρώμα.
*Αν το πρόβλημα δεν είναι τοπικό αλλά σε μεγάλη έκταση, θα πρέπει πρώτα να ασταρωθεί με ακρυλικό αστάρι και να βαφεί 2 χέρια με πλαστικό χρώμα.

Οι εσωτερικοί τοίχοι εμφανίζουν σημάδια από πινέλο ή ρολλό.
Πιθανές αιτίες:

 • Κακή εφαρμογή του χρώματος.
 • Κακή ποιότητα εργαλείων βαφής.
 • Κακής ποιότητας χρώμα.
 • Πέρασαν πολλά χέρια πινέλου από το ίδιο σημείο της επιφάνειας.

Λύση:
Τρίβετε την επιφάνεια και την ασταρώεντε με ακρυλικό αστάρι νερού.
Βάβετε ξανά την επιφάνεια με πλαστικό χρώμα.